SLOVAKIA

Slovensky
slovensky
english
english
deutsch
deutsch
maďarsky
maďarsky

V živote každého z nás príde raz tá chvíľa, ktorou ukončíme svoju púť na našej Zemi. Okamihy neopakovaľnej radosti z narodenia nového života tu strieda pocit nekonečného žiaľu, smútku a spomienky na zosnulého. Chcete sa s ním dôstojne rozlúčiť a sprevádzať ho na jeho posledej ceste... práve v týchto ťažkých chvíľach Vám ponúkame našu pomoc pri výbere truhly pre nebohého. Veríme, že v našej bohatej ponuke nájdete práve tie, ktorými mu umožníte jeho dôstojný odchod.

Peter Finík      

Napíšte nám e-mail
Kontakt >>>